Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học công nghệ in 3D và ứng dụng vào sản xuất – đời sống (19/12/2019)

Nhằm giới thiệu – trình diễn ứng dụng công nghệ in 3D trong nghiên cứu, sản xuất và đời sống của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực 3D, đồng thời tạo cầu nối giữa các chuyên gia, nhà khoa học với doanh nghiệp trong tỉnh nhằm cải tiến kỹ thuật - nâng cao năng suất. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự Hội thảo “Công nghệ in 3D và ứng dụng vào sản xuất – đời sống”.