Thông tin chính sách mới

Chính sách mới nổi bật của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 6/2020 (02/06/2020)

Một số chính sách mới như tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, sử dụng tài sản công, thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án đối với pháp nhân thương mại... sẽ phát sinh hiệu lực trong tháng 6/2020.


Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các quy định mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo (29/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết 107/2019/NĐ-HĐND quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 108/2019/NĐ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hộỉ thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (01/07/2019)

Trong dự án luật do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng, Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung 9 điều của 7 chương nhằm bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định CPTPP liên quan tới nhãn hiệu, tên miền, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.Chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Thủ tướng Chính phủ (10/06/2019)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg , ngày 07/6/2019, về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng  nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.