Thông tin chính sách mới

Chính sách mới của Trung ương có hiệu lực từ tháng 2/2021 (02/02/2021)

Chính phủ, Thủ tướng và các bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021 như: không tăng lương tối thiểu vùng so với năm 2020; dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip; người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày không cần giấy phép;…

Chính sách mới của Trung ương có hiệu lực từ tháng 1/2021 (11/01/2021)

Kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách mới về lao động - tiền lương như: Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu; Bắt đầu tăng tuổi nghỉ hưu; Người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và hưởng nguyên lương; Người lao độngcao tuổi được thỏa thuận với NSDLĐ về việc rút ngắn thời giờ làm việc; Người sử dụng lao động phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng; Người sử dụng lao động không được ép người lao động dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác;...

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (11/01/2021)

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 12/2020 (08/12/2020)

Nhiều chính sách về kinh tế - xã hội quan trọng sẽ phát sinh hiệu lực trong tháng 12/2020 như: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn; quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ;...

Chính sách mới của Trung ương có hiệu lực từ tháng 11-2020 (03/11/2020)

Có hiệu lực từ ngày 1-11-2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non bao gồm: Chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non; chính sách đối với trẻ em; chính sách đối với giáo viên mầm non…

Chính sách mới do TW quy định có hiệu lực trong tháng 10-2020 (05/10/2020)

Nhiều chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tháng 10-2020 như: quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác; tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không; thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động; nhiều quy định mới đối với giáo viên tiểu học;...

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. (27/08/2020)

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 về quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chính sách mới từ TW phát sinh hiệu lực trong tháng 8/2020 (04/08/2020)

Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) chính thức có hiệu lực; Thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình; Chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên; 11 trường hợp xe bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe; Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT thanh toán …. là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 08 này.

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT (22/07/2020)

Theo đó, Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong 04 trường hợp sau:


Quy định về nâng chuẩn trình độ giáo viên, chế độ đối với dân quân tự vệ (22/07/2020)

Quy định về nâng chuẩn trình độ giáo viên, chế độ đối với dân quân tự vệ...