Thông tin chính sách mới

Chính sách mới của TW có hiệu lực từ tháng 9/2021 (16/09/2021)

Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng; giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022; thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học mới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021.

Một số quy định mới của TW có hiệu lực từ tháng 8/2021 (09/08/2021)

Nhiều quy định quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2021 như: Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức; thay đổi quy định về nâng bậc lương cho công chức; áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; quy định mới về thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh...


Những chính sách của TW có hiệu lực từ tháng 7/2021 (05/07/2021)

Luật cư trú sửa đổi, một số chính sách liên quan tới bảo trợ xã hội, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,…là những chính sách bắt đầu có hiệu lực trong tháng 7/2021.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021 (09/06/2021)

Kinh doanh karaoke quá giờ quy định sẽ bị phạt đến 30 triệu; phạt từ 50-70 triệu các hành vi vi phạm về lĩnh vực quảng cáo; Điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính (07/06/2021)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.


Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh (25/05/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND quy định Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.


Chính sách mới của TW có hiệu lực từ tháng 5/2021 (12/05/2021)

Yêu cầu về người đại diện theo pháp luật của DN thẩm định giá; quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; quản lý trong cơ sở giáo dục; tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi; chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp;... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Một số chính sách Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 4-2021 (13/04/2021)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; sứa đổi một số quy định về thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu; Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao; Sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT; quy định mới về thu phí hải quan;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021.

Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 3-2021 (03/03/2021)

Một số chính sách mới do Chính phủ và bộ ngành Trung ương ban hành có hiệu lực từ tháng 3/2021 như: bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ số lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập;...

Chính sách mới của Trung ương có hiệu lực từ tháng 2/2021 (02/02/2021)

Chính phủ, Thủ tướng và các bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021 như: không tăng lương tối thiểu vùng so với năm 2020; dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip; người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày không cần giấy phép;…