Thông tin chính sách mới

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 (17/03/2023)

Ngày 15/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2023 - 2025 


Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (31/01/2023)

 Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.


Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 01/2023 (02/01/2023)

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; 4 đạo luật sẽ phát sinh hiệu lực; bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính; áp dụng chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ công đoàn; tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5,0%/năm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023.


Chính sách nổi bật của Trung ương phát sinh hiệu lực từ tháng 12/2022 (02/12/2022)

Những chính sách mới phát sinh hiệu lực từ tháng 12/2022 có thể kể đến như: sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác bị phạt đến 20 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh; Văn phòng nước ngoài được thuê nhà theo chính sách ưu đãi đặc biệt; hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh; cách xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao;...

Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 11/2022 (01/11/2022)

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tấn xã Việt Nam; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định; cán bộ một số lĩnh vực không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ từ 1-2 năm; người cai nghiện bắt buộc được chi trả nhiều khoản hỗ trợ; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.


Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 10/2022 (10/10/2022)

Trong tháng 10/2022, một số chính sách mới phát sinh hiệu lực như: yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng; quy định về định danh và xác thực điện tử; thay đổi về cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Dân tộc; chính sách tiền lương của một số ngành;...


Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 9/2022 (05/09/2022)

Nhiều chính sách mới phát sinh hiệu lực trong tháng 9/2022 như: thí điểm đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam; cản trở hoạt động tố tụng bị phạt tiền đến 80 triệu đồng; gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin; 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng; làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp;....

Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 8-2022 (01/08/2022)

Nhiều chính sách mới sẽ bắt đầu được áp dụng trong tháng 8/2022 như: việc thu phí tự động không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc từ 01/8; bổ sung xử phạt nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với nhiều đối tượng công chức, viên chức; hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ;