Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn Năm xuất bản 2014
Lượt xem
  • 997
Lượt tải
  • 211

Mô tả

Kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ
Tải tài liệu: ky thuat trong thanh long ruot do.pdf
 
Các tài liệu khác