Thông tin chi tiết tài liệu
Kỹ thuật nuôi kì nhung
Lĩnh vực Chăn nuôi Nhà xuất bản
Nguồn Năm xuất bản 2014
Lượt xem
  • 505
Lượt tải
  • 237

Mô tả

Kỹ thuật nuôi kì nhung
Tải tài liệu: Ky thuat nuoi ki nhung.pdf
 
Các tài liệu khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.