Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Trồng cà chua lai f1 quả nhỏ HT144
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn Năm xuất bản 2014
Lượt xem
  • 891
Lượt tải
  • 185

Mô tả

Trồng cà chua lai f1 quả nhỏ HT144
Tải tài liệu: quy trinh ca chua ht144. phuong.pdf
 
Các tài liệu khác