Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn khuyennongvn.gov.vn Năm xuất bản 2018
Lượt xem
  • 1259
Lượt tải
  • 273

Mô tả

Thời tiết mưa bão ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn vật nuôi, vì vậy cần phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trước và trong mùa mưa bão. Khi thời tiết mưa, bão không những gây khan hiếm nguồn thức ăn mà còn dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Mặt khác khi mưa to có thể gây ngập úng cục bộ hoặc lụt trên diện rộng tạo cơ hội phát tán mầm bệnh.
Tải tài liệu: Phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão.pdf
 
Các tài liệu khác