Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi
Lĩnh vực Chăn nuôi Nhà xuất bản
Nguồn khuyennongvn.gov.vn Năm xuất bản 2019
Lượt xem
  • 945
Lượt tải
  • 297

Mô tả

Dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh nguy hiểm, gây thiệt hại kinh tế lớn, hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh, do đó công tác phòng chống dịch hết sức quan trọng, trong đó việc thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc là rất quan trọng.
Tải tài liệu: Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.pdf
 
Các tài liệu khác