Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rau ngót
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn khuyennongvn.gov.vn Năm xuất bản 2019
Lượt xem
  • 1283
Lượt tải
  • 258

Mô tả

Cây rau ngót (Sauropus androgynus (L) Merr.) là cây trồng không kén đất, có đặc tính sinh trưởng tốt, ít bị sâu bệnh hại, tuy nhiên để cây cho năng suất cao, cần chú ý những biện pháp kỹ thuật sau:
Tải tài liệu: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rau ngót.pdf
 
Các tài liệu khác