Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học
Lĩnh vực Chăn nuôi Nhà xuất bản
Nguồn www.khuyennongvn.gov.vn Năm xuất bản 2019
Lượt xem
  • 934
Lượt tải
  • 292

Mô tả

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi nước ta, song song với việc phòng chống dịch bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển đàn lợn, đáp ứng yêu cầu cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, bảo vệ sức khỏe cộng động và bảo vệ môi trường.
Tải tài liệu: Biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học.pdf
 
Các tài liệu khác