Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Kỹ thuật ương dưỡng tôm giống trong ao đất
Lĩnh vực Thủy sản Nhà xuất bản
Nguồn khuyennongvn Năm xuất bản 2016
Lượt xem
  • 804
Lượt tải
  • 468

Mô tả

Để thành công và đạt tỷ lệ sống cao trong vụ nuôi tôm quảng canh cải tiến thì người nuôi phải mua tôm giống kích cỡ lớn (còn gọi là “tôm ke”); việc sử dụng tôm giống kích cỡ lớn để thả nuôi nhằm rút ngắn thời gian nuôi, tăng tỷ lệ sống của tôm nuôi, giảm được rủi ro về dịch bệnh.
Tải tài liệu: Kỹ thuật ương dưỡng tôm giống trong ao đất.pdf
 
Các tài liệu khác