Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Một số biện pháp kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực qua đông
Lĩnh vực Thủy sản Nhà xuất bản
Nguồn khuyennongvn Năm xuất bản 2016
Lượt xem
  • 827
Lượt tải
  • 427

Mô tả

Những năm gần đây, nuôi cá rô phi đơn tính đực cho hiệu quả kinh tế cao đặc biệt là sử dụng cá giống lai xa, con lai có tốc độ sinh trưởng nhanh nhờ ưu thế lai, tăng khả năng chống chịu, chịu lạnh, tỷ lệ con lai đơn tính đực cao, giá trị thương phẩm cao.
Tải tài liệu: Một số biện pháp kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực qua đông.pdf
 
Các tài liệu khác