Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Một số thông tin kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm trong lồng đặt trong ao đất
Lĩnh vực Thủy sản Nhà xuất bản
Nguồn khuyennongvn Năm xuất bản 2016
Lượt xem
  • 747
Lượt tải
  • 373

Mô tả

Hiện nay, mô hình nuôi lươn đang được người dân quan tâm, đồng thời việc sản xuất lươn giống bán nhân tạo thành công đã tạo nên đòn bẩy thúc đẩy phong trào nuôi lươn thương phẩm phát triển.
Tải tài liệu: Một số thông tin kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm trong lồng đặt trong ao đất.pdf
 
Các tài liệu khác