Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca
Lĩnh vực Lâm nghiệp Nhà xuất bản
Nguồn khuyennongvn Năm xuất bản 2016
Lượt xem
  • 823
Lượt tải
  • 417

Mô tả

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành hướng dẫn tạm thời kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái quả và sơ chế hạt cây mắc ca. Đây là hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên cho mắc ca phát triển tại Việt Nam. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xin giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca theo hướng dẫn của Bộ để nông dân áp dụng vào sản xuất.
Tải tài liệu: Ky thuat trong va cham soc mac ca.pdf
 
Các tài liệu khác