Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Ruồi đục lá hại đậu tương
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn Năm xuất bản 2014
Lượt xem
  • 1558
Lượt tải
  • 374

Mô tả

Ruồi đục lá hại đậu tương
Tải tài liệu: ruoi duc la hai dau tuong.pdf
 
Các tài liệu khác