Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Kỹ thuật trồng lúa cạn cho năng xuất cao
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn Năm xuất bản 2014
Lượt xem
  • 1418
Lượt tải
  • 288

Mô tả

Kỹ thuật trồng lúa cạn cho năng xuất cao
Tải tài liệu: ky thuat trong lua can cho nang suat cao.pdf
 
Các tài liệu khác