Thông tin chi tiết tài liệu
Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bao thai lùn
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn Năm xuất bản 2014
Lượt xem
  • 607
Lượt tải
  • 479

Mô tả

Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bao thai lùn
Tải tài liệu: qui trinh ky thuat san xuat giong lua bao thai lun.pdf
 
Các tài liệu khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.