Thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật
Kỹ thuật trồng ớt cay
Lĩnh vực Trồng trọt Nhà xuất bản
Nguồn Năm xuất bản 2014
Lượt xem
  • 1051
Lượt tải
  • 244

Mô tả

Kỹ thuật trồng ớt cay
Tải tài liệu: kt trong ot cay.pdf
 
Các tài liệu khác