Danh sách văn bản hết hiệu lực
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
Không số 25/12/2001 Quốc hội Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)
21/2000/QH10 09/06/2000 Quốc hội Luật 21/2000/QH10 Khoa học và Công nghệ download
Không số 15/04/1992 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992 download
Không số 18/12/1980 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1980 download
Không số 31/12/1959 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1959 download
Không số 09/11/1946 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1946 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.