Danh sách văn bản hết hiệu lực
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
05/2020/TT-BKHCN 01/07/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu download
Không số 25/12/2001 Quốc hội Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)
21/2000/QH10 09/06/2000 Quốc hội Luật 21/2000/QH10 Khoa học và Công nghệ download
Không số 15/04/1992 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992 download
Không số 18/12/1980 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1980 download
Không số 31/12/1959 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1959 download
Không số 09/11/1946 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1946 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.