• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
07/QĐ-UBND 06/01/2015 UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
02/VBHN-BKHCN 31/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp download
03/VBHN-BKHCN 31/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ download
04/VBHN - BKHCN 31/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp download
3500/QĐ-BKHCN 19/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 download
39/2014/TTLT-BKHCN-BTC 17/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước download
3462 /QĐ-BKHCN 16/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014 download
35/2014/TT-BKHCN 11/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ download
01 /VBHN-BKHCN 28/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước download
3307/QĐ-BKHCN 28/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch 2015 download
3253/QĐ-BKHCN 24/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 download
3015/QĐ-BKHCN 06/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014 download
9241/UBND-VP 06/11/2014 UBND tỉnh Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thường khoa học và cộng nghệ. download
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. download
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.