• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia download
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu download
14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ download
1868/QĐ-BKHCN 22/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1868/QĐ-BKHCN) download
1866/QĐ-BKHCN 22/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia download
13/2015/TT-BKHCN 21/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ download
1867/QĐ-BKHCN 20/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia download
1804/QĐ-BKHCN 16/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 download
12/2015/TT-BKHCN 15/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân download
1736/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Sở KH&CN Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1736/QĐ-BKHCN) download
1738/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1738/QĐ-BKHCN) download
1737/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1737/QĐ-BKHCN) download
1735/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1735/QĐ-BKHCN) download
420/SKHCN-QLCN 08/07/2015 Sở KH&CN Triển khai Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.