• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
20/2016/NĐ-CP 19/05/2016 Chính phủ Quy định cơ sở Dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính download
104/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội Luật tiếp cận thông tin download
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp download
173/QĐ-BKHCN 29/01/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015 download
01 /2016/TTLT- BKHCN-BNV 11/01/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ download
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ download
26/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ download
23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Qyu định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng download
21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ download
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam download
17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia download
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.