• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
Luật số: 72/2020/QH14 17/11/2020 Quốc hội Luật Bảo vệ môi trường download
71/2020/QH14 16/11/2020 Quốc hội luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). download
04/2020/TT-BKHCN 15/11/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao download
67/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. download
Luật số: 69/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. download
70/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội luật Thỏa thuận quốc tế. download
68/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội Luật Cư trú. download
66/2020/QH14 11/11/2020 Quốc hội Luật Biên phòng Việt Nam. download
05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu download
05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu download
03/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" download
411/QĐ-TTg 24/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 download
27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. download
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ download
27/2019/TT-BKHCN 26/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định chi tiết thi hành 1 số điều NĐ 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về giải thưởng chất lượng quốc gia download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.