• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
269/BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử download
216/QĐ-BTTTT 04/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành download
37/2011/TT-BKHCN 27/12/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp download
33/2011/TT-BKHCN 09/12/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển download
3595/CT-BKHCN 22/11/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Chỉ thị Tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ download
32/2011-TT -BKHCN 15/11/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về việc xác định tiêu chi dự án ứng dụng công nghệ cao; dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động cô nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; doanh nghiệp công nghệ cao. download
29/2011/TT-BKHCN 15/11/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn download
04/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật 04/2011/QH13 Đo Lường download
1483/QĐ - TTg 15/09/2011 Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. download
35/2011/QĐ-UBND 13/09/2011 UBND tỉnh Ban hành chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 của tỉnh BR-VT download
09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn download
4902 /TB-SHTT 17/08/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 đã được chỉnh lý download
1410/QĐ-TTg 16/08/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung mặt trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) download
112/2011/TTLT/BTC-BKHCN 02/08/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch H­ướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 download
19/2011/TT-BKHCN 26/07/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.