• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
359/QĐ-TTg 10/03/2014 Chính phủ Quyết định về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013 download
352/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ download
01/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ download
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ download
4148 /QĐ-BKHCN 30/12/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Khoa học và Công nghệ download
213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ download
Không số 28/11/2013 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 2013 download
2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 download
43/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
43/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 UBND tỉnh Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.