• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
Không số 28/11/2013 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 2013 download
2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 download
43/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
43/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 UBND tỉnh Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Chính phủ Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử download
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. download
17/CT-TTg 09/08/2013 Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp download
1361/QĐ-TTg 08/08/2013 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 download
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. download
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ download
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ download
706/QĐ-TTg 08/05/2013 Chính phủ Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia download
2943/QĐ-BKHCN 29/12/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam download
421/TB-VPCP 24/12/2012 Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia download
404/TB-VPCP 14/12/2012 Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.