• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” download
644/QĐ-BKHCN 07/04/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu" download
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia download
588/QĐ-BKHCN 31/03/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ download
03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ download
588/QĐ-BKHCN 31/03/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ download
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
359/QĐ-TTg 10/03/2014 Chính phủ Quyết định về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013 download
352/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ download
01/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ download
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.