• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
Số: 2136/QĐ-BKHCN 15/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014 download
Số:2137/QĐ-BKHCN 15/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ 2014 download
2093/QĐ-BKHCN 14/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ download
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính phủ Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ download
21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sãn download
31/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 UBND tỉnh Quyết định ban hành chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BRVT giai đoạn 2014-2020 download
19/2014/TT-BKHCN 01/07/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
79/2014/TTLT-BTC-BKHCN 18/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 download
17/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm download
18/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ Gen. download
15/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. download
16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ download
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ download
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế download
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.