• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ download
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế download
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. download
10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước download
11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước download
09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia download
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước download
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ download
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính phủ Nghị định 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ download
889/QĐ-BKHCN 28/04/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ download
847/QĐ-BKHCN 25/04/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam download
49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm download
05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” download
644/QĐ-BKHCN 07/04/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu" download
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.