Thông tin chi tiết văn bản quy phạm pháp luật
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/11/1946
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1960
Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1946
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 09/11/1946
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 09/11/1946
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Người ký

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Bị thay thế bởi Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1959
 
Các văn bản khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.