Thông tin chi tiết văn bản quy phạm pháp luật
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/1992
Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1980
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 18/12/1980
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 19/12/1980
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Người ký
  • Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Bị thay thế bởi Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992
 
Các văn bản khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.