Thông tin chi tiết văn bản quy phạm pháp luật
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2004
Thông tư của Bộ Tài chính số 83/2004/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Số ký hiệu 83/2004/TT-BTC Ngày ban hành 17/08/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/09/2004
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài chính
Người ký
  • Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
Các văn bản khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.