Thông tin chi tiết văn bản quy phạm pháp luật
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Luật 21/2008/QH12 Công nghê cao
Số ký hiệu 21/2008/QH12 Ngày ban hành 13/11/2008
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Người ký
  • Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lý do hết hiệu lực một phần
Bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Luật 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Các văn bản khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.