Cơ quan ban hành: Chính phủ. Tìm thấy 87 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
30/2006/NĐ-CP 29/03/2006 Chính phủ Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ download
150/2005/NĐ-CP 12/12/2005 Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội download
126/2005/NĐ-CP 10/10/2005 Chính phủ Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá download
121/2005/NĐ-CP 30/09/2005 Chính phủ Nghị định 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. download
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Chính phủ Nghị định 115 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập download
134/2004/NĐ-CP 09/06/2005 Chính phủ Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn download
11/2005/NĐ-CP 02/02/2005 Chính phủ Nghị định 11/2005 quy định về chuyển giao công nghệ download
61/2002/NĐ-CP 11/06/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ về chế độ nhuận bút download
10/2002/NĐ-CP 16/01/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ Số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 quy định chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu download
06/2002/NĐ-CP 14/01/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ số 06/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đo lường download
65/2001/NĐ-CP 28/09/2001 Chính phủ Nghị định của Chính phủ ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam download
199/1999/NĐ-CP 18/09/1999 Chính phủ Nghị định số 199/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính Phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.