Cơ quan ban hành: Chính phủ. Tìm thấy 87 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Chính phủ Nghị định về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa download
821/QĐ-TTg 15/06/2009 Chính phủ Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao download
85/2009/QĐ-TTg 08/06/2009 Chính phủ Quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của HĐCS KH&CN quốc gia download
54/2009/NĐ-CP 05/06/2009 Chính phủ Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá download
49/2009/NĐ-CP 21/05/2009 Chính phủ Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ download
132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa download
97/2008/NĐ-CP 28/08/2008 Chính phủ Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet download
32/2007/NQ-CP 29/06/2007 Chính phủ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thôn download
3436/VPCP-KG 21/06/2007 Chính phủ Về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ download
80/2007/NĐ-CP 19/05/2007 Chính phủ Nghị định Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ download
71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin download
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Chính phủ Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước download
63/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin download
26/2007/NĐ-CP 15/02/2007 Chính phủ Nghị định của Chính Phủ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số download
06/2007/NQ-CP 29/01/2007 Chính phủ Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.