Cơ quan ban hành: Chính phủ. Tìm thấy 87 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. download
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ download
706/QĐ-TTg 08/05/2013 Chính phủ Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia download
421/TB-VPCP 24/12/2012 Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia download
404/TB-VPCP 14/12/2012 Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 download
385/TB-VPCP 21/11/2012 Chính phủ Thông báo số 385/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 download
66/2012/NĐ-CP 06/09/2012 Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước download
1183/QĐ-TTg 30/08/2012 Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành download
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức download
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Chính phủ Nghị định về quản lý biên chế công chức download
18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Chính phủ Nghị định về đào tạo và bồi dưỡng công chức download
09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư download
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Chính phủ Nghị định quy định những người là công chức download
70/2009/NĐ-CP 21/08/2009 Chính phủ Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề download
67/2009/NĐ-CP 03/08/2009 Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.