Cơ quan ban hành: Chính phủ. Tìm thấy 87 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ download
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia download
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
359/QĐ-TTg 10/03/2014 Chính phủ Quyết định về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013 download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ download
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ download
213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ download
2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 download
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Chính phủ Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử download
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. download
17/CT-TTg 09/08/2013 Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp download
1361/QĐ-TTg 08/08/2013 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.