Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tìm thấy 26 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
9241/UBND-VP 06/11/2014 UBND tỉnh Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thường khoa học và cộng nghệ. download
31/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 UBND tỉnh Quyết định ban hành chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BRVT giai đoạn 2014-2020 download
43/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 UBND tỉnh Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
43/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
35/2011/QĐ-UBND 13/09/2011 UBND tỉnh Ban hành chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 của tỉnh BR-VT download
20 /2011/QĐ-UBND 02/06/2011 UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến
2893/QĐ.UBND 27/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v phê duyệt Chương trình Khoa học Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu download
2720/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành "Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh" download
2721/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành "Quy định về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh" download
2722/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành "Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét duyệt tố chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh" download
2718/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.