Loại văn bản: Quyết định. Tìm thấy 165 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
662/QĐ-BKHCN 07/04/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014 download
662/QĐ-BKHCN 07/04/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014 download
566/QĐ-BKHCN 26/03/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ) download
450/QĐ-BKHCN 17/03/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương download
421/QĐ-BKHCN 13/03/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc đính chính Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ download
371/QĐ-BKHCN 09/03/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ download
95/QĐ-BKHCN 19/01/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 download
07/QĐ-UBND 06/01/2015 UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
3500/QĐ-BKHCN 19/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 download
3462 /QĐ-BKHCN 16/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014 download
3307/QĐ-BKHCN 28/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch 2015 download
3253/QĐ-BKHCN 24/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 download
3015/QĐ-BKHCN 06/11/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014 download
2279/QĐ-BKHCN 29/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng download
Số: 2136/QĐ-BKHCN 15/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.