Loại văn bản: Quyết định. Tìm thấy 165 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
1736/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Sở KH&CN Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1736/QĐ-BKHCN) download
1738/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1738/QĐ-BKHCN) download
1737/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1737/QĐ-BKHCN) download
1735/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1735/QĐ-BKHCN) download
420/SKHCN-QLCN 08/07/2015 Sở KH&CN Triển khai Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg download
1506/QĐ-BKHCN 19/06/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 download
1256/QĐ-UBND 12/06/2015 UBND tỉnh Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2014. download
1264/QĐ-UBND 12/06/2015 UBND tỉnh Quyết định Cổng thông tin điện tử về thương mại dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động trên mạng Internet download
47/QĐ-SKHCN 29/05/2015 Sở KH&CN Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của sở Khoa học và công nghệ download
48/QĐ-SKHCN 29/05/2015 Sở KH&CN Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Khoa học và công nghệ download
1076/QĐ-UBND 22/05/2015 UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành Thề lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I năm 2015 download
858/QĐ-BKHCN 27/04/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch 2016 download
821/QĐ-BKHCN 23/04/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 download
820/QĐ-BKHCN 23/04/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 download
819/QĐ-BKHCN 23/04/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu từ năm 2016 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.